Hållbarhet i alla stadier

Planet

Nordic Choice har som ambition att ta ansvar för miljön. Under 2015 serverade vi t.ex. ca 3000 koppar ekologiskt kaffe per timme och bevarade tillsammans med våra gäster regnskog motsvarande 75500 fotbollsplaner!

Fortsätt

Nyckeltal: Förbrukning

Högre förväntningar på komfort kombinerat med ambitiösa miljömål, kräver mer av oss i form av kreativitet, innovation och investeringar för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete tar aldrig slut.

Vatten

Vattenförbrukning i liter per gäst

*l/gästdygn

Energi

Energiförbrukning per kvadratmeter

*kWh/m2

Nyckeltal: CO₂

Ett dygn på ett av våra hotell ger en miljöpåverkan. Det är därför vi arbetar hårt för att minska koldioxidutsläppen, användningen av kemikalier, vårt matavfall och vår vattenförbrukning - för att nämna några tilltag.

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp i kilo per gästdygn

*kilo/gästdygn

Kemikalier

Gram per gästdygn

*gram/gästdygn

Nyckeltal: Matavfall

Ett dygn på ett av våra hotell ger en miljöpåverkan. Det är därför vi arbetar hårt för att minska koldioxidutsläppen, användningen av kemikalier, vårt matavfall och vår vattenförbrukning - för att nämna några tilltag.

Matavfall

Gram per gjest

*År 2017 etablerade vi en branschindikator och införde mätningar på alla hotell. För första gången lyckades vi få positiva siffror för matavfall per ätande gäst och inte bara för boende gäst.

Minskning av matsvinn per gästdygn (2017 vs 2016)

Matavfall

Matsvinn har en etisk, miljömässig och ekonomisk kostnad. Under 2017 etablerade vi en branschindikator och införde mätningar på alla hotell. För första gången lyckades vi få positiva siffror för matavfall per ätande gäst och inte bara för boende gäst. I genomsnitt hade NCH 127 gram matsvinn per ätande gäst, där Comfort-kedjan var lägst med 73 gram per ätande gäst.

Differanse fra 2016 til 20167/p>

50%

Vattenförbrukning i liter per kedja

Varje droppe räknas

Minskad vattenförbrukning har en betydande miljöeffekt. Från 2008 till 2017 reducerade vi vattenförbrukningen med 24% per gästdygn. Vi ska göra det mer attraktivt att minska vattenförbrukningen. Varje droppe räknas!

Comfort Hotel

0.00%

Planet

Ny app för uppföljning av miljöarbete

2017 introducerade vi en ny app för att göra det ännu enklare för hotell att registrera och se resultaten av deras miljöarbete. Nu är miljöfokus alltid med varhelst miljökoordinatoren är på hotellet!

WeCare Local

Under 2017 etablerade Nordic Choice Hotels WeCare-fonden. WeCare-fonden ligger på hela 1 miljon kronor, och delas varje år ut till lokala projekt efter ansökan. Under 2017 fick 11 hotell finansiering för att genomföra sina projekt, bland annat Quality Hotel Residence i Sandnes, som organiserar den framgångsrika Vegan Weekend-evenemanget.

Matplattform

Local EAT Award 2017

Som initiativtagare och huvudsponsor till Local EAT Award delade Nordic Choice Hotels 2017 ut priset till Skandinaviens mest hållbara matinnovatör för tredje året i rad. Vinnaren blev Hanna Olvenmark som har startat firman “Portionen under 10’an”. Olvenmark sprider kunskap om hur alla ska kunna äta god, hälsosam och hållbar mat för 10 kronor. Innovationen har bidragit till en väsentlig minskning av matsvinn i skolorna. Vinnaren fick 100 000 kronor i pris.

Planet

Miljökurs

Under 2017 genomförde vi sex stora samlingar i Finland, Sverige och Norge med fokus på hållbar verksamhet för alla hotell. Alla hotell har en miljökoordinator som ansvarar för miljöarbetet på hotellet. Mer än 300 miljökoordinatorer deltog.

Matplattform

Matsvinn

Under 2017 vässade vi kampen mot matsvinn ytterligare. Vi etablerade en branschindikator och införde mätningar på alla hotell. För första gången lyckades vi få positiva siffror för matavfall per ätande gäst och inte bara för boende gäst. I genomsnitt hade NCH 127 gram matsvinn per ätande gäst, där Comfort-kedjan var lägst med 73 gram per ätande gäst. Genom initiativet ska matsvinn i restaurangbranschen minskas med ytterligare 20% fram till 2020.

Fairtrade

Fairtrade fika

Under loppet av några hektiska timmar i maj, serverade över 140 hotell ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe till mer än 130 000 människor som en del av kampanjen Fairtrade Fika. Det bästa hotellet i koncernen var Quality Hotel Waterfront, som under 2018 ska skicka en anställd till Löfbergs kaffekooperativ i Honduras.

Matplattform

ASC/MSC-certifiering

Som första hotellkoncern i Norden har vi blivit MSC- och ASC-certifierade. Det betyder att fisk och skaldjur som vi serverar, kommer från hållbar fisk – vare sig den är odlad eller vild. Under 2017 var över 90% av den lax som vi köpte i Sverige certifierad!

Förbrukning

Plast i havet

Under 2017 städade många hotell på eget initiativ områden och stränder i närheten av sina hotell. Ett hotell som gick långt i detta arbete var Clarion Hotel Post som bjöd med skolklasser på städningen, höll föreläsningar om ämnet och spred kunskap genom många initiativ till människor i Göteborg.

Matplattform

-1 ton förpackningsavfall

Under 2017 tog vi bort alla portionsförpackningar från våra hotell (exl. kaffe och teprodukter på gästrum). Det vill säga sockersticks, engångsförpackningar med smör och annan mat. Det motsvarade en minskning av förpackningsavfall med 1 ton.

Förbrukning

Minskad vattenförbrukning

Från 2016 till 2017 har vi minskat vattenförbrukningen på hotellen med 8,3 liter per gästdygn, något som betyder att vi har sparat över 230 000 badkar med vatten från 2016 till 2017.

Fler fria höns

Matplattform

Under 2016 släppte vi ut 37 000 höns och vi serverade över 10 miljoner ekologiska ägg.

Robust och rättvist kaffe mot klimatförändringar

Klimatförändringar ger lägre kaffegrödor. Tillsammans med Löfbergs, arbetar vi med kvinnliga bönder i Honduras om utökning av Fairtrade- och ekologiska gårdar för att fler ska gynnas av garanterat minimipris på kaffe och ett hållbart jordbruk. Ekologiskt jordbruk ger mer robusta växter som bättre klarar av klimatförändringar.

Matplattform

4,5 ton bekämpningsmedel

Vi serverade 3400 koppar ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe per timme. Det betyder att vi har minskat användningen av bekämpningsmedel med över 4,5 ton och minskat användningen av konstgödningsmedel med nästan 45 ton. Allt kaffe vi serverar är också klimatkompenserat.