Den mänskliga faktorn

Människan

Oavsett hur många kronor som rullar in, kan det aldrig överstiga värdet av människors genomförandekraft och arbetsglädje. Vid utgången av 2017 hade Nordic Choice över 16 000 medarbetare med 172 olika nationaliteter.

Fortsätt

Nyckeltal: Mångfald

Medan många tycker att ”styrkan ligger i siffror”, vill vi visa att styrka ligger i mångfald. Många nationaliteter kombinerat med många icke-skandinaviska ledare är bland våra viktigaste konkurrensfördelar.

Mångfald

Andel icke-skandinaviska medarbetare

Mångfald

Andel mellanchefer med icke-skandinavisk bakgrund

Nyckeltal: Trivsel

Nöjda medarbetare är det främsta skälet till att våra gäster kommer tillbaka gång på gång. Vi mäter de anställdas låga frånvaro och höga tillfredsställelse med medarbetarundersökningen The Beat, som tittar på välbefinnandet i företaget. Undersökningen går ut till alla medarbetare två gånger per år. Skalan går från -100 till +100, där allt över 30 anses vara ett bra resultat.

Sjukfrånvaro

Procentandel sjukfrånvaro

*Procentandel sjukfrånvaro

Trivsel

Medarbetarundersökningen Nordic Choice People Survey

*Skala 1-7 där 7 är bäst

Donationer till UNICEF

För varje natt en gäst bor hos oss, ger vi en donation till UNICEF. Genom projektet Sweet Dreams samlar vi in pengar som finansierar en trygg natts sömn för barn utsatta för människohandel.

Trygga nätter

Donation till UNICEF

*NOK

Donation till UNICEF

NOK

Inkludering

Praktikplatser

Under 2017 fick drygt 801 arbetssökande erbjudande om praktikplats på ett av våra hotell genom vårt samarbete med bland annat NAV, Arbetsförmedlingen, Samhall, Migrationsverket och Ringer i Vannet. 33,6% praktikplatser övergick i fast anställning efter avslutad praktikperiod.

Sweet Dreams-armband

1 500 000 NOK

Alla våra hotell säljer Sweet Dreams-armband som tillverkats av kvinnor vid ett av de UNICEF-center som vi stödjer. Hela överskottet från armbandsförsäljningen går oavkortat tillbaka till centret. Under 2017 genererade detta 1,5 miljoner kronor. Projektet skall hjälpa kvinnor att bli ekonomiskt oberoende och få möjlighet att säkerställa en trygg framtid för sig själva och sina barn. Dessutom finansierar vi centrets ”gate team” som identifierar barn som är offer för exempelvis sexhandel, slavarbete eller andra typer av övergrepp.

Våra hotellgäster donerar Nordic Choice Club-poäng

450 000 NOK

Under 2017 donerade våra gäster 15 miljoner bonuspoäng till Sweet Dreams-projektet. Vi omvandlade poäng till pengar och kunde göra en överföring på 450 000 kr till projektet.

Mångfald

Nätverk för HBTQ på arbetsplatsen

Nordic Choice Hotels gick med andra näringslivsaktörer, myndigheter och organisationer ihop i ett kunskapsnätverk för främjande av HBTQ-inkludering på arbetsplatsen. Målet är att bli Nordens mest öppna och inkluderande arbetsplats.

Jämställdhet

63% av alla anställda är kvinnor

65% av alla avdelningschefer och 52 % av alla hotelldirektörer är kvinnor. 4 av 9 personer i koncernledningen är kvinnor.

Sweet Dreams

5 250 000 kronor blev 340 000 trygga nätter

I september 2017 lanserade Nordic Choice konceptet Sweet Dreams Stay, med målsättningen att vi tillsammans med våra gäster skall bidra till att ännu fler barn som är utsatta för människohandel får sova tryggt. För varje natt en gäst tackar nej till daglig städning av hotellrummet, bidrar hen till att spara miljön gällande vatten och kemikalier och som tack ger vi en donation till UNICEF. Under 2017 fyra sista månader resulterade detta i 800 000 kr i extra bidrag till UNICEF. Projektet fortsätter i full skala även under 2018. Nordic Choice Hotels bidrog även med flera andra aktiviteter som bidrog till ökad insamling. Med energi, mod och begeistring deltog 4 000 anställda i vår årliga träningskampanj pulsforUNICEF, vi sprang Holmenkollstafetten för UNICEF samt donerade både julklappar och påskägg för en god sak. Totalt sett genererade aktiviteterna en donation på 5 250 000 kronor som gick till att säkerställa 340 000 trygga nätter för barn som är utsatta för människohandel.

Humanitärt

80 000

I december 2017 samlade våra hotell in 80 000 julklappar till utsatta barn och ungdomar i hotellens närområden. Nordic Choice Hotels matchade detta med att donera 800 000 kr till UNICEF.

Kultur

VK2018 - Yes, WeCare

Nordens största företagsinterna kickoff hade i år fokus på omsorg om världen och människorna runt omkring oss. Ännu en gång samlades Nordic Choice Hotels 3 000 medarbetare, partners och leverantörer i Stockholm. Se video her.